Skatepark

U správce sportovní haly je možno za poplatek pronajmout areál skateparku osobě starší 18 let.

Cena 20,- Kč/2 hodiny + 100,-Kč vratná kauce.

Rezervace a informace na telefonním čísle: +420 773 118 862

Doba určená pro vyzvednutí klíče od skateparku:

Pondělí-Sobota: 12:00-20:00 hod.

Neděle: 10:00-19:00 hod.

Adresa místa pro vyzvednutí klíče od skateparku: 

Litobratřická 1078, Hrušovany nad Jevišovkou, kancelář správce sportovní haly, dveře č.1 

V době nepřítomnosti správce, pro informace o změnách v otevírací době skateparku, aktuální obsazenosti a rezervacích volejte mobilní číslo +420 773 118 862 

Každý uživatel a návštěvník skateparku je povinen používat ochranné pomůcky, přilbu, chrániče kolen a loktů.

Každý uživatel a návštěvník skateparku je povinen seznámit se s provozním řádem, návodem na používání a bezpodmínečně dodržovat provozní pokyny.  

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání.

Porušení provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením provozního řádu skateparku, oznamte tuto skutečnost neprodleně správci na mobilní číslo +420 773 118 862 nebo Policii ČR.

Uživatel je povinen při zjištění jakéhokoliv poškození, porušování provozního řádu, návodu, nepoužívání ochranných pomůcek návštěvníky, ihned a neprodleně nahlásit tyto skutečnosti správci na mobilní číslo +420 773 118 862

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky skateparku!