Skatepark

U správce sportovní haly je možno za poplatek pronajmout areál skateparku osobě starší 18 let.

Cena 20,- Kč/2 hodiny + 100,-Kč vratná kauce.

Každý uživatel skateparku je povinen používat ochranné pomůcky, přilbu, chrániče kolen a loktů. 

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání viz. níže.