Provoz SPORTOVNÍ HALY A SKATEPARKU

Platnost k 1.7.2020:

V souvislosti s uvolňováním opatření, která byla zavedena v rámci pandemie onemocnění COVID-19  je sportovní hala v následujícím omezeném provozu (v souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR):

Aktuálně je otevírací doba 
Po-Pá od 13:00 do 21:00 hod., případně na objednání (So, Ne - dle možnosti provozovatele, personální zajištění)
V této chvíli lze používat i šatny a sprchy. Z omezení již zůstávají pouze nutnost použití dezinfekce rukou před a po ukončení cvičení a užívání šaten je po nezbytnou dobu (se zachováním odstupů mezi klienty). Nošení roušek ve vnitřních prostorách staveb již není od 1.7.2020 povinné.

Bar ve sportovní hale je také v provozu.

Časový harmonogram haly musí být uzpůsoben tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (min. 0,5 hodiny, nejlépe 1 hodiny pauza), při rezervacích haly to berte v potaz.

Svoji návštěvu rezervujte/konzultujte v upravené otvírací době (Po-Pá 13-21) na tel.773 118 862 nebo 777 029 291.

Skatepark - dezinfekci rukou používejte i v prostorách skateparku.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.