V souvislosti s uvolňováním opatření, která byla zavedena v rámci pandemie onemocnění COVID-19  je sportovní hala v následujícím omezeném provozu v souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR :

Aktuálně je otevírací doba 
Po-Pá od 13:00 do 21:00 hod., případně na objednání (So, Ne - dle možnosti provozovatele, personální zajištění)
V této chvíli již lze používat i šatny a sprchy. Určitá omezení však stále zůstávají a jsou přiložena níž pod textem. Bar ve sportovní hale je již také v provozu.

Časový harmonogram haly musí být uzpůsoben tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (min. 0,5 hodiny, nejlépe 1 hodiny pauza), při rezervacích haly to berte v potaz.

Svoji návštěvu rezervujte/konzultujte v upravené otvírací době (Po-Pá 13-21) na tel.773 118 862 nebo 777 029 291.

Skatepark - provoz obnoven 29.5.2020. Opatření platná v okamžiku zveřejnění toho článku pro sktepark jsou uvedena pod článkem.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Upozornění - SPORTOVNÍ HALA >>>

Upozornění - SKATEPARK >>>

Street workoutové hřiště (neboli venkovní posilovna) je volně přístupné pro veřejnost.

Určeno nejen pro amatérské, ale i profesionální silové cvičení. Workout je ideální pro cvičící všech věkových kategorií, při kterém si mohou vyzkoušet svou sílu a vytrvalost při posilování celého těla.

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Upozorňujeme, že prostor hřiště je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání viz. níže.  

 

Venkovní šachy jsou volně přístupné pro veřejnost.

U správce sportovní haly je možno zapůjčit sadu šachových figur osobě starší 18 let.

Cena 20,- Kč/2 hodiny + 100,-Kč vratná kauce.

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Upozorňujeme, že prostor je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání. 

Hřiště na pétangue je volně přístupné pro veřejnost.

U správce sportovní haly je možno zapůjčit sadu koulí na pétanque osobě starší 18 let.

Cena 20,- Kč/2 hodiny + 100,- Kč vratná kauce.

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Upozorňujeme, že prostor hřiště je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání.

Rezervace a informace na telefonním čísle: +420 773 118 862

Adresa místa pro vyzvednutí klíče od skateparku: 

Litobratřická 1078, Hrušovany nad Jevišovkou, kancelář správce sportovní haly, dveře č.1

Vstup do skateparku za poplatek dle ceníku sportovní haly.

Každý uživatel a návštěvník skateparku je povinen používat ochranné pomůcky, přilbu, chrániče kolen a loktů.

Každý uživatel a návštěvník skateparku je povinen seznámit se s provozním řádem, návodem na používání a bezpodmínečně dodržovat provozní pokyny.  

Pohyb a aktivity jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků, za jejich odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání.

Porušení provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením provozního řádu skateparku, oznamte tuto skutečnost neprodleně správci na mobilní číslo +420 773 118 862.

Uživatel je povinen při zjištění jakéhokoliv poškození, porušování provozního řádu, návodu, nepoužívání ochranných pomůcek návštěvníky, ihned a neprodleně nahlásit tyto skutečnosti správci na mobilní číslo +420 773 118 862

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky skateparku!